Mẫu hợp đồng thuê thiết kế nhà ở - Kiến trúc Trường Sinh

Đăng lúc: 2019-12-10 09:08:11

Mẫu hợp đồng thiết kế nhà ở 2020 - Kiến trúc  Trường Sinh

 

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và TM

Trường Sinh

-----------------------

Số:………/HĐTK/Truongsinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày     tháng 12  năm 2019

 
HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở DÂN DỤNG
 

(VV: Tư vấn và thiết kế kiến trúc)

-  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13ngày 18/06/2014 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;         

-  Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 16/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình

-  Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

-  Căn cứ Thông tư số 37/2015/NĐ-CPcủa Chính Phủ về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

-  Căn cứ vào nhu cầu thỏa thuận giữa hai bên:

Hôm nay, ngày… tháng 12 năm 2019 chúng tôi gồm; 

 

Đại diện chủ đầu tư (Bên A)

Ông               : 

Địa chỉ          : 

Điện thoại    :   

Số CMND    :  036081007214     

ĐẠI DIỆN BÊN B: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và TM Trường Sinh

Ông           : Nguyễn Ngọc Hạnh                     Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ      : Số nhà 14/42/210 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại     : 0984601683                 

 Website: Kientructruongsinh.vn - Xaydungtruongsinh.com.vn          

Mã số thuế: 0108093472           Email: Xaydungtruongsinh.vn@gmail.com

Tài khoản: 19034774632010  tại Ngân hàng TechcomBank

Sau khi bàn bạc thảo luận, hai bên thống nhất phương án mặt bằng, đồng ý kí hợp đồng thiết kế với điều khoản sau:

 

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A thuê bên B triển khai thiết kế kiến trúc để thi công xây mới công trình nhà ại địa chỉ:  thửa đất số 167, Tổ 13c, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

+ Diện tích thiết kế xây dựng : 263 m2. Số m2 được tính theo bản vẽ sơ bộ đã tạm chốt như sau :

+ Tầng1: 55.3m2 (Bao gồm toàn bộ điện tích đất sử dụng, không bao gồm phần cống phía sau nhà)

+ Tầng2: 55.7m2 (Bao gồm diện tích tường xây + phần dầm console)

+ Tầng3: 55.7m2 (Bao gồm diện tích tường xây + phần dầm console)

+ Tầng4: 55.7m2 (Bao gồm diện tích tường xây + phần dầm console)

+ Tầng Tum: 40.7m2 ( Bao gồm diện tích tường xây, không bao gồm phần mái lợp tôn )

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hai bên kí hợp đồng và bên A đã đồng ý phương án sơ bộ

     

 Nội dung công việc được thực hiện theo từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Thiết kế đưa ra phương án chốt (15 ngày)

+ Mặt bằng tổng thể

+ Mặt bằng tường xây

+ Mặt bằng bố trí nội thất

+ Thống nhất chỉ định vật liệu, thiết bị chủng loại

+ Phối cảnh 3D ngoại thất

   (Bên A có quyền tham gia góp ý chỉnh sửa phương án theo ý muốn. Bên B có nghĩa vụ trách nhiệm sửa đổi thỏa mãn các yêu cầu bên B mong muốn, đảm bảo mỹ thuật, vật liệu, thiết bị, công năng, phong thủy và khoa học…)

- Giai đoạn 2: Hoàn thiện toàn bộ Hồ sơ kiến trúc- kết cấu- Điện nước  (15 ngày sau khi đã chốt và thống nhất phương án giai đoạn 1)

 

Dự toán thi công:

-  Thống kê vật liệu sử dụng cho thi công để lên dự toán theo qui cách vật liệu sau khi đã thống nhất với bên A.

ĐIỀU II: CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, MỸ THUẬT

-   Bên B thực hiện dịch vụ thiết kế để thi công mới kiến trúc tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm chuyên nghành của nhà nước.

-   Đảm bảo thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng và kỹ thuật mà Bộ Xây Dựng Việt Nam đã quy định và phải được bên A xem xét, chấp thuận.

-   Các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật trên cơ sở định mức công bố của nhà nước có điều chỉnh phù hợp với yêu cầu và mục đích đầu tư của bên A.

ĐIỀU III: THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

3.1.Thời gian thực hiện:

- Thời gian bắt đầu: kể từ khi hợp đồng được ký kết sau khi thống nhất phương án mặt bằng

3.2.Thời gian triển khai dich vụ hợp đồng trên được tính toán trên cơ sở:

- Bên A thống nhất với bên B nội dung phương án thiết kế.

- Không có sự thay đổi phương án thiết kế của bên A khi phương án sơ bộ hoặc các phần khác sau khi hai bên đã thống nhất.

- Không bao gồm thời gian chờ phê duyệt phương án, thời gian thẩm tra, thẩm định

- Khi có sự thay đổi trong thiết kế theo yêu cầu của bên A, thời gian tiến hành dịch vụ hợp đồng được hai bên xem xét thống nhất lai.

ĐIỀU IV: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

2.1. Giá trị hợp đồng: Tạm tính diện tích là 263m2, đơn giá: 100đ/m2.

Giá trị hợp đồng: 26.300.000 VNĐ

(Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)

4.2. Điều khoản thay đổi:

- Sau khi bên A đã thống nhất phương án thiết kế và bên B đã bàn giao bộ hồ sơ đầy đủ cho bên A. Nếu bên A có những yêu cầu thay đổi thiết kế dẫn đến việc phát sinh công việc thì hai bên cùng thỏa thuận thêm

ĐIỀU V: THỂ THỨC THANH TOÁN

5.1. Phương thức thanh toán

Thanh toán chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Sau khi ký hợp đồng Bên A tạm ứng cho Bên B số tiền: 10.000.000 ( Mười triệu đồng chẵn ./.).

     - Giai đoạn 2: Sau khi hoàn thiện cơ bản nhà. Bên A thanh toán nốt cho bên B số tiền: 13.300.000 (Mười ba triệu ba trăm nghìn đồng chăn ./.)

   

5.2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

 

ĐIỀU VI: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QYẾT TRANH CHẤP

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng, các bên phải có trách nhiệm cùng nhau thương lượng giải quyết.

- Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua tòa án kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Phán quyết chung thẩm của tòa là phán quyết cuối cùng để giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU VII; BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,... và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách của nhà nước.

- Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

     + Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra

+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày sau khi sảy ra sự kiện bất khả kháng.

7.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình

 

ĐIỀU VIII: TẠM DỪNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

8.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng

Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:

- Lỗi do một trong hai bên gây ra mà không thể thỏa thuận được;

- Các trường hợp bất khả kháng;

- Các trường hợp khác do hai bên thảo thuận;

Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bảng và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết. Trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì bồi thường cho bên thiệt hại.

Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thỏa thuận để khắc phục.

8.2. Hủy bỏ hợp đồng

Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

- Nếu một trong hai bên tự ý hủy hợp đồng đã ký, số tiên chịu phạt là 30% giá trị hợp đồng

- Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận;

ĐIỀU IX: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

9.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Cung cấp đầy đủ tài liệu và hồ sơ đất cát liên quan đến công trình xây dựng.

- Cung cấp thông tin số liệu về công trình khi có yêu cầu từ bên B

- Thực hiện nghĩa vụ tạm ứng và thanh toán theo đúng quy trình tài chính có trong hợp đồng.

- Thực hiện nghĩa vụ của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật

- Bên A được hoàn trả 100% phí thiết kế nếu là hợp đồng thi công trọn gói

- Bên A được hoàn trả 30% nếu thi công phần thô

9.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Chịu trách nhiệm pháp lý về toàn bộ phần thiết kế kết cấu, đảm bảo sự an toàn của công trình xây dựng.

- Thiết kế theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà nước và yêu cầu của bên A.

- Thực hện hợp đồng theo đúng nội dung và tiến độ đã thống nhất

- Cung cấp cho bên A các tài liệu kỹ thuật ( 04 bộ hồ sơ thiết kế thi công A3) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam.

ĐIỀU X:ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và TM Trường Sinh

(Giám đốc)

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh
>>> Xem thêm báo giá thiết kế nhà ở tại Hà Nội

>>> Xem thêm báo giá xây nhà trọn gói 2020

DỊCH VỤ THIẾT KẾ

Thiết kế nhà ở

Xem thêm

Thiết kế biệt thự

Xem thêm

Thiết kế chung cư

Xem thêm

Thiết kế sửa chữa

Xem thêm

Thiết kế nội thất

Xem thêm

Thiết kế văn phòng, nhà hàng

Xem thêm

Xây nhà trọn gói

Xây nhà trọn gói Hà Nội

Xem thêm

Xây nhà trọn gói Thái Bình

Xem thêm

Xây nhà trọn gói Hải Phòng

Xem thêm

Xây nhà trọn gói Quảng Ninh

Xem thêm

Xây nhà trọn gói Hưng Yên

Xem thêm

Xây nhà trọn gói Bắc Ninh

Xem thêm

Sửa nhà trọn gói

Sửa nhà trọn gói Hà Nội

Xem thêm

Hoàn thiện biệt thự

Xem thêm

Hoàn thiện chung cư

Xem thêm

CÔNG TRÌNH ĐÃ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

Đối tác