Dịch vụ xin cấp phép xây nhà trọn gói tại Hà Nội

Đăng lúc: 2019-12-05 21:58:10

Để xây dựng một ngôi nhà hoàn hảo và đúng pháp luật đã quy định thì việc đầu tiên Quý vị cần phải làm đó là hoàn thiện đầy đủ hồ sơ xin cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng theo quy định của pháp luật. Có thể Quý vị đang bận mải với công việc của mình hoặc có thể Quý vị chưa lắm bắt được các thủ tục xin cấp phép xây dựng? Kiến Trúc & Xây dựng Trường Sinh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp phép xây dựngxây nhà trọn gói sẽ giúp Quý vị giải quyết về một sô vướng mắc pháp lý liên Quan đến hoạt động này.
 

1. Những trường hợp đủ điều kiện để được xin cấp phép xây dựng nhà ở.


- Đất phải có sổ đỏ.
- Diện tích đất phải từ 30m2 trở lên
- Đất không nằm trong dự án, hay quy hoạch của nhà nước.
- Đất không xảy ra tranh chấp.
 

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

 

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng nhà cửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

 

2. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng với nhà ở tại đô thị

 

Theo quy định của Luật xây dựng 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành thì hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD)

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Hồ sơ gửi đến ỦY ban nhân dân cấp Quận, huyện. Trình tự cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại điều 102 Luật xây dựng năm 2014 đã ban hành.

 

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng.

(Ban hành kèm theo Phụ lục số 1

Thông tư  số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 

                             Kính gửi: .......................................................................................

 

1. Thông tin về chủ đầu tư :

- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ) .....................................................................................

- Người đại diện: .................................... Chức vụ (nếu có): ......................................

- Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường/phố .................... Phường/xã .........................................

- Quận/huyện ..................................... Tỉnh/thành phố................................................

- Số điện thoại: ...........................................................................................................

2. Thông tin công trình:

- Địa điểm xây dựng....................................................................................................

- Lô đất số:........................................................ Diện tích............... m2

- Tại số nhà: ................. Đường/phố ...........................................................................

- Phường/xã................................ Quận/huyện ............................................................

- Tỉnh/thành phố..........................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

- Loại công trình: ................................................. Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng: …….m

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình:.......................................... Cấp công trình: .......................

- Tổng chiều dài công trình:………..m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính x , phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình:...... m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

 

 

- Chiều cao tĩnh không của tuyến:... m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình:........... m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

- Loại công trình:.......................................... Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng:....... m2.

- Cốt xây dựng:............. m  

- Chiều cao công trình:...... m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

- Loại công trình:.......................................... Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng:....... m2.

- Cốt xây dựng:............. m  

- Chiều cao công trình:...... m

- Nội dung quảng cáo

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

- Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):...... m2

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):: .........m2.

  1. diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
  1. cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
  1. tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

- Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ................................................. Cấp công trình: .......................

+ Diện tích xây dựng: ......... m2.

+ Cốt xây dựng:........... m

+ Chiều sâu công trình:....... m (tính từ cốt xây dựng)

- Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình:..................................................... Cấp công trình: .......................

- Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn:……….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu

vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính x  , phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình:........ m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến:...... m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

- Độ sâu công trình:........... m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

- Tên dự án:   ........................................................

+ Đã được:............... phê duyệt, theo Quyết định số:................. ngày. ............

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình)

* Loại công trình: ....................................Cấp công trình: .......................

* Các thông tin chủ yếu của công trình: ................... ...................

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

- Công trình cần di dời:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): .............................................................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..........................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: ......................................................................................m.

- Địa điểm công trình di dời đến: ……………………………………………….

- Lô đất số:..................................... Diện tích ......................................... m2

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) .......................................... Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố:................................................................................................

- Số tầng: ............................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

  1. đơn vị thiết kế: ...................................................
  2. chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …. Cấp ngày …………
  3. chủ nhiệm thiết kế: ...................................................

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ...............do ……. Cấp ngày: .....................

  1. chỉ: .................................................................................................
  1. thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn

toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -.........                                                              ngày ......... tháng .........năm .........

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Dịch vụ xin cấp phép xây dựng và xây nhà trọn gói tại Hà Nội - Kiến trúc & xây nhà trọn gói Trường Sinh.


- Quý vị đang có nhu cầu xây nhà tại Hà Nội ?
- Vì công việc Quý Vị không có thời gian để đi làm thủ tục xin cấp phép xây dựng ?
Quý vị muốn hoàn tất hồ sơ xin cấp phép xây dựng thật nhanh để kịp với kế hoạch xây nhà của mình ?
Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi, công ty chúng tôi với đội ngũ chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế, xây nhà, xin cấp phép xây dựng trọn gói tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ giúp Quý vị hoàn tất thủ tục xin cấp phép xây dựng một cách nhanh nhất để Quý vị có thể xây nhà theo đúng Quy định của pháp luật.

Dịch vụ xây nhà trọn gói tại Trường Sinh.


Kiến trúc & xây dựng Trường Sinh là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xây nhà trọn gói, sửa nhà trọn gói uy tín số 1 tại Hà Nội. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho Quý vị sự hài lòng và sự tin tưởng tuyết đối.
Quy trình của chúng tôi.
1, Tiếp nhận hồ sơ.
2, Khảo sát, đánh giá hiện trạng,
3, Thiết kế bản vẽ xin cấp phép xây dựng.
4, Liên hệ xin cấp phép xây dựng theo đúng quy định của nhà nước.
5, Lập dự toán báo giá xây nhà trọn gói.
6. Đàm phán ký kết hợp đồng
7, Tổ chức thi công (Quý vị yên tâm với công việc của mình)
8, Bàn giao công trình đưa hào sử dụng, phát hành thư bảo hành công trình.

Đến với dịch vụ xây nhà trọn gói của chúng tôi bạn sẽ nhận được gì
​​​​​​

- Miễn phí bộ hồ sơ thiết kế xin cấp cấp phép xây dựng đầy đủ.
- Hỗ trợ xin cấp phép cấp xây dựng ( Quý vị hoàn toàn yên tâm với công việc của mình)
- Báo giá xây nhà trọn gói giá rẻ
- Cam kết chất lượng, tiến độ
- Bảo hành công trình lên tới 5 năm.


>>> Mời Quý vị xem thêm báo giá xây nhà trọn gói tại đây. 

DỊCH VỤ THIẾT KẾ

Thiết kế nhà ở

Xem thêm

Thiết kế biệt thự

Xem thêm

Thiết kế chung cư

Xem thêm

Thiết kế sửa chữa

Xem thêm

Thiết kế nội thất

Xem thêm

Thiết kế văn phòng, nhà hàng

Xem thêm

Xây nhà trọn gói

Xây nhà trọn gói Hà Nội

Xem thêm

Xây nhà trọn gói Thái Bình

Xem thêm

Xây nhà trọn gói Hải Phòng

Xem thêm

Xây nhà trọn gói Quảng Ninh

Xem thêm

Xây nhà trọn gói Hưng Yên

Xem thêm

Xây nhà trọn gói Bắc Ninh

Xem thêm

Sửa nhà trọn gói

Sửa nhà trọn gói Hà Nội

Xem thêm

Hoàn thiện biệt thự

Xem thêm

Hoàn thiện chung cư

Xem thêm

CÔNG TRÌNH ĐÃ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

Đối tác